BİZE ULAŞIN

+90 544 212 92 42
Navigation

Medikal Onkoloji

Medikal Onkoloji,

Medikal Onkoloji Bölümü, kendi uzmanlık alanında dünya standardında hizmet veren bir sağlık birimidir. Bölümümüz, her türlü kanser hastasının başvurabileceği ve bu hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı güvenilir bir merkezdir.

Tüm kanserlerin tanı ve tedavisi hastanemizin tüm bölümlerinin katılımı ile,  multidisipliner,  bir yaklaşımla yapılmaktadır.

Ayrıca, kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin ve yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi bölümümüzde sağlanan diğer hizmetlerdir.

Her türlü kemoterapi uygulaması, konusunda eğitimli, tecrübeli, kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları konusunda bilgili onkoloji hemşireleri, klinik psikologlar, beslenme uzmanları tarafından uygulanmakta ve uzman hekimler tarafından bütünlük halinde izlenmekte ve koordine edilmektedir.

Kemoterapi uygulamaları, ayakta tedavi ünitemizde yapılmakta; gerekli durumlarda ise yataklı servislerimizde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde, dünya standardında tedavi verilmekte, bilimsel kongre ve toplantılara katılım yoluyla güncel tanı ve tedavi yaklaşımları yakından takip edilmekte ve personelimizin bilgi düzeyi sürekli güncel tutulmaktadır.

 

 Medikal Onkoloji Bölümü"nde,

 • Meme kanseri,
 • Mide - bağırsak kanserleri,
 • Pankreas kanseri,
 • Karaciğer kanserleri,
 • Safra kesesi ve yolu kanserleri,
 • Akciğer kanseri,
 • Baş - boyun tümörleri,
 • Osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları,
 • Beyin tümörleri,
 • Böbrek - mesane kanserleri,
 • Prostat kanseri,
 • Malign melanom,
 • Tiroid kanseri,
 • Over (Yumurtalık) kanseri,
 • Testis kanseri
 • Endometriyum (Rahim) kanseri,
 • Serviks (Rahim ağzı) kanseri,
 • Lenfomalar,
 • Multiple myelom,

gibi birçok onkolojik hastalığın tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Kanser Tedavisindeki Bazı Yenilik ve Gelişmeler:

 

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü,

Onkolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde santral öneme sahiptir. Nisan 1986’da meydana gelen ve dünyamızın bugüne kadar karşılaştığı en büyük felaket olan Çernobil’deki reaktör kazası sonrası, sıklığının arttığı kanıtlanan tek kanser türü tiroid kanseridir. Buna paralel olarak ülkemizde de önemli artış göstermiştir ve tedavilerinin yapıldığı merkezlere azami ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilinç ve sorumluluk ile Nükleer Tıp Merkezi bünyesinde ‘‘Radyoaktif İyot Tedavi Kliniği’’ kurulmuştur. Tiroid kanserlerinin, tedavisi konusunda on yılı aşkın tecrübesi olan doktor, sağlık fizikçisi ve yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. İzolasyonu sağlanmış odalarda, maksimum tıbbi hizmet ve hasta konforu parolası ile oluşturulan serviste ayrıca hipertiroidi sebebi olan bir dizi hastalığın tedavileri de radyoaktif iyot ile yapılmaktadır. Tüm radyoaktif tedavilerin yapılabildiği bu klinikte, kemik metastazlarının palyatif tedavisi ve bazı lenfoma türlerinin tedavilerinin de yapılması mümkündür, bu konuda Onkoloji ve Hematoloji Bölümleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir

 • Pozitron Emisyon Tomografisi, / Bilgisayarlı Tomografi (PET / BT),

Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi (PET / BT) entegre cihazı fonksiyonel düzeydeki görüntüleri kesitsel anatomik bilgiler ile değerlendiren eşsiz bir sistemdir. Her yaş grubunda kullanılması mümkündür. Bilgisayarlı tomografi parçası yer belirleme, yani anatomik detay ve PET görüntü kalitesini artırmak, sayısal değerlendirmelerin doğruluğunu sağlamak için kullanılır. Klinik kullanıma girmesi, özellikle onkoloji alanında devrim yaratmıştır. Diğer önemli kullanım alanları kardiyoloji ve nörolojik bilimlerdir.

 Hastaneslerimizde kurulumu tamamlanmış olan PET / BT sistemi bu inanılmaz teknolojinin geldiği son noktadır. Bir referans merkezi olarak planlanmış ve kurulmuştur. Bu sistem ile yaklaşık dört milimetre boyunda ve metabolik olarak aktif lezyonlar görüntülenmektedir. Halen kullanımda bulunan sistemler yedi - sekiz milimetrelik lezyonu gösterebilirken, elimizdeki teknoloji ile bu değer yaklaşık dört milimetreye düşmektedir. Bu mükemmel görüntülemenin yarı doz, en düşük radyasyon dozu ve yarı zamanda sağlandığı düşünülürse gelinen nokta hayranlık uyandırıcıdır.

 • İntraoperatif Gama Prob

Yine son yıllarda klinik uygulamaya giren ve Nükleer Tıp Merkezi’nde de mevcut olan ‘intraoperatif gama prob’ sisteminin kullanımı giderek artış göstermektedir. Bu sistem ile kanser dokusundan direnaj alan ilk lenf nodunun (bekçi lenf nodu) radyoaktif işaretlenmesini takiben, ameliyat sırasında bu prob sistemi ile bulunup çıkarılması mümkün olmaktadır. En yaygın olarak meme kanserleri ve malign melanomada kullanılmaktadır. Bekçi lenf nodunda kanser olmaması hastayı gereksiz bölgesel lenf diseksiyonundan kurtarmaktadır. Bu da hastanın sonraki hayatındaki yaşam standart ve konforundan kayıp olmaması anlamına gelmektedir. Buna en belirgin örnek olarak meme tümörlerinde koltuk altı bezlerinin gereksiz yere çıkarılmaması verilebilir.

 • Üre Nefes Testi

  Helikobakter Pilori isimli bakterinin mide ve ince barsak ülserleri, gastrit, mide tümör ve lenfoması ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, teşhisi, tedavisi ve tedavi cevabının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaç ile Hastanelerimizde  Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Merkezi’nde ‘‘üre nefes testi sistemi’’ kurulmuştur. Daha önce yurt dışına gönderilerek değerlendirilen bu testler, artık 30 - 45 dakika içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bu test ayrıca tedavi cevabının değerlendirilmesi için de kullanılır.

 

İşaretli Lökosit Sintigrafisi

 

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü’nde, Türkiye’de sınırlı sayıda yapılabilen işaretli lökosit sintigrafisi de rutin klinik kullanıma girmiştir. Bu sayede enfeksiyon odaklarının doğru tespiti mümkün olacaktır. Bu inceleme, sebebi bilinmeyen ateşten, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları, metalik implantlar etrafındaki enfeksiyon odaklarının tespitine kadar geniş bir hasta grubunda kullanılmaktadır.

Bütün bunların yanında iki adet çift dedektörlü gama kamera sistemi ile teşhise yönelik tüm sistemlere ait sintigrafik incelemeler güncel tıbbi uygulamalar ve görüntüleme prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır.