BİZE ULAŞIN

+90 544 212 92 42
Navigation

Saç Ekimi

FUE Yöntemi ile Saç Ekimi Paketimiz TEMMUZ AĞUSTOS ÖZEL FİYAT  5000 TL

  • Opr. Dr.Kemal Aytuğlu  koordinatörlüğünde yürütülen Operasyon Paketimizde
  • Ücretsiz Saç Analizi (fotoğraf ile veya Şahsen)
  • Havalanı Otel Klinik  Transferleri
  • İlaçlarınız
  • İhtiyacınıza göre FUE  yöntemi ile 4000 Graft saç nakli
  • 2 Gece Konaklama Dahil fiyatlarımızı hemen  alabilrisiniz

Saç Ekimi Nedir?

Kısaca saç ekimi; Saç açıklığı gelişen hastalarda, saç açıklığını kapatmak için, ense, sakal, göğüs vb… bölgelerinden alınan greft’ler (1,2,3,4,5,6’lı saç kökü içeren mikro doku parçacıkları) ile kapatılması işlemidir.

Saç ekimi öncesi; hastanın saç analizi yapılarak, açıklığın boyutu ve ne kadar greft gerekeceği belirlenir. Alınabilecek olan greft miktarı ile ne kadar alanın kapatılabileceği hesaplanır ve hasta bilgilendirilir.

Saç Yönü Belirleme

Kanalların açılması aşamasında, önce saç çizgisinin belirlenmesi işlemi vardır. Burada saç açıklığının ve mevcut saçların durumu değerlendirilerek, hasta için en doğal saç çizgisi tasarlanır. Hasta da onayladıktan sonra burada bulunan saç telleri veya tüylerinin yönü doğrultusunda özel kanal açıcılar slitler; (boyları ve genişlikleri, alınan saç köklerin boyuna ve kalınlıklarına göre ayarlanır) ile aynı yön ve açı oluşturulacak şekilde, kanallar teker teker açılır. Kanalların yönü ve açısı doğru açılamaz ise saçlar bu kanalların yönüne göre iyileşip uzamaya başlayacağı için doğal olmayan, istediğiniz gibi şekil veremeyeceğiniz bir sonuç ile sizi karşı karşıya bırakacaktır. “Çim adam” gibi tamamen arkaya yatık ve istediğiniz gibi kullanamayacağınız doğal olmayan sonuçlar ile sizi karşı karşıya bırakacaktır. Ön ve yanlarda saçın çıkış yönleri ve açılarına uygun kanallar açılarak doğal görünümü yansıtmaya çalışılırken, tepe bölgesinde de “gül” dediğimiz, saçın döndüğü noktayı doğal bir şekilde teker teker gülün dönüşünü sağlamaya çalışarak, burada da doğal sonucu yakalamaya çalışmak gerekiyor. Saç ekim, aşamasında ise açılan kanalların yönü ve açısına uygun şekilde kökler zedelenmeden ekilmelidir. Saçın yanlara doğru geçiş noktası dediğimiz bölgede, burada ki saçların kalınlığı ile uyumlu saçların kullanılarak geçiş hattının doğallığının korunmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Saç Ekimine Karar Verme

Saç ekimi için baş vuran kişinin, ilk etapta sağlığı açısından saç ekimine mani teşkil edebilecek herhangi bir durumunun olup olmadığı sorgulanır. Bu yönden bir sıkıntısı var ise, önce kontrol altına alınması ve uygun koşullar altında saç ekimi yapılmasına onay var ise işleminin bu koşullar altında gerçekleşmesi sağlanır.

Sağlık açısından bir sorunu yok veya giderilmiş ise; Saç  analizi yapılarak, saçının verici alandaki sıklığı ve kalınlığı tespit edilir. Açıklığın bulunduğu alana ne kadar greft gerekeceği hesaplanarak, bunun verici alanından bir seansta gerçekleştirme imkanının olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan değerlendirmelere göre hastaya ne yapabilineceği aktarılarak beklentisini karşılayıp karşılamadığına göre karar vermesi istenir.

Saç Ekiminde Doğallığı Etkileyen Faktörler

Saç ekiminde doğal bir görünüm elde edilmesindeki en önemli etken, saçların ekileceği kanalların, saçın doğal yönüne uygun yön ve açılarda açılması gerekir. Bunu ise ancak bu konuda eğitimi, tecrübesi ve yeteneği olan bir Estetik Cerrah tarafından gerçekleştirilebilir. Aksi taktirde, bu konuda donanıma ve yetkiye sahip olmayan ellerde pek iç açıcı olmayan bir sonuçla baş başa kalabiliriz.

Saç Ekiminde Saç Tipine Göre Ne Gibi Durumlarla Karşılaşılabilinir

İlk etepta saç köklerinin alınacağı alanın sıklığı, saçlarının rengi alınacak saç kökü miktarını etkiler. Verici alan ne kadar sık ve geniş ise, o oranda saç kökü alınabilir. Saç rengi de ne kadar açık ise, ışık altında yansıma yaparak, gözden kaçmasına neden olur. Bu da, daha az saç kökü alınmasına neden olur. Bu sıkıntıyı en aza indirmek için, 1-2 gün önce verici bölgenin, bu gibi hastalarda boyatılması önerilir.

Saç kalınlığı ise ekilen alan için daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü kalın saç teli ekilen bölgede daha iyi deriyi örterken, ayni miktarda ekilen daha ince saç telleri ile daha az alanı örterek, daha yetersiz bir görüntü yansıtabilecektir. Bu yüzden bütün bu kriterler değerlendirilerek hasta bilgilendirilmeli ki sonradan hayal kırıklığı yaşanmasın.

Saç Ekimi FUE Ve FUT Dediğimiz İki Yöntem İle Yapılıyor.

FUE (Folikül Unitesi Ekstraksiyonu): Saç köklerinin mikro punçlar aracılığı ile genellikle ense verici bölgesinden gerek duyulduğu taktirde de sakal veya göğüs bölgelerinden de alınması ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem manuel olarak, sadece mikro punçlar aracılığı ile veya mikromotor yardımı ile mikropunçlarla gerçekleştirilebilir. Saçın kalınlığına bağlı 0.6, 0.7 veya 0.8mm kalınlıktaki mikropunçlar kullanılır. Fut tekniğine göre daha çok greft alma imkanı sağlar, daha ağrısız ve izsiz bir ekimdir.

FUT (Folikül Unitesi Transeksiyonu): Ensedeki verici alandan, saç köklerinin bir deri parçasının kesilip alınması ile elde edilir. Kesilen alan stüre (dikilerek) edilerek burası kapatılır. Ama ense bölgede kalıcı, her zaman belli olacak bir kesi izi taşınır. Alınan deri bölgesi üzerindeki saç kökleri, uygun büyütmenin sağlandığı mercekler yardımı ile 1’li, 2’li ve 3’lü olacak şekilde ayrıştırılır. Alınan parçanın sınırlı olması nedeni ile, bir seansta alınabilecek greft miktarı FUE tekniğine kıyasla daha az olur.  Kanalların açılması ve ekim işlemleri bütün tekniklerde aynıdır. Fark sadece kanalları açacak olan doktorun uzmanlığı, tecrübesi ve yeteneği ile doğru orantılıdır.

Saç Ekimi Ağrılı – Acılı Bir İşlem Midir

Saç ekimi esnasında her hangi bir ağrı-acı olmamaktadır. Sadece saç ekimi başlangıç aşamasında, müdahale yapılacak yerlere lokal anestezi verilirken ilaç biraz yakma yapabilir. Bu da kişilerin hassasiyetine bağlı bazı kişilerde çok az acımaya sebebiyet verebilirken, bazı kişilerde ise bu biraz daha fazla hissedilebilir. Ama lokal anestezi tuttuktan sonra, 6-8 saat süresince en ufak bir ağrı-acı hissi yaşanmamaktadır. Bazı kişilerin dolaşımı hızlı olduğu için, 4-5 saat sonra ağrı hissi yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. Ağrı hissedilir hissedilmez uyarılırsa, o bölge uyuşukluğu geçmeden tekrar uyuşturulup, herhangi bir rahatsızlık duymadan işleme devam edilebilinir.

Saç Ekimi Öncesi Fotoğraf Çekimi Ve Gönderilmesinde Dikkat Edilecekler

Saç ekiminde en iyi ve tatmin edici sonucu alabilmek ancak doğru değerlendirmenin ve planlamanın yapılması ile mümkün olabilir. En sağlıklısı hastanın öncesinde değerlendirilip saç analizinin yapılarak bunun planlanması. Ancak uzakta olup ön muayeneye gelemeyen hastalar iyi ışık altında saçın açıklığını ve ensedeki verici alanın sıklığını iyi gösteren resimleri göndermek sureti ile hekiminizin bunları en doğru şekilde değerlendirmesi sonucu en azından daha yaklaşık bir değerlendirme imkanı olur.

Açıklığın ne kadar olduğu ve saçınızın karakterine bağlı, burayı kapatmak için ne kadar saç köküne ihtiyaç olacağı belirlenir. Bu miktarı bir seansta verici alandan almanın mümkün olup olmadığı değerlendirilebilir.

Gönderilen fotoğraflarda bu değerlendirmeleri yapabilmek için; Saçın; 1- karşı cepheden, 2- sağ profil , 3- sol profil, 4- bütün açık alanı kapsayacak şekilde üstten, 5- ensedeki verici alanı (iki kulak arasındaki kalın ve sık bölge) kapsayacak şekilde ense resimlerinin iyi ışık altında çekilmesi. (Flaşsız.)

Saç Ekiminin Riskleri Veya Yan Etkileri Varmıdır

Saç ekimi işlemi esnasında, kişinin lokal anestezi veya kanama kontrolünde kullanılacak maddelere karşı bir alerjisi var ise, bu anestezi esnasında ciddi sorun yaratabilir. Bu yüzden ilk muayene esnasında bu gibi hassasiyet içeren konular çok iyi sorgulanmalı, eğer her hangi bir hassasiyeti var ise, öncelikle riskler giderilmeli ve gereken tedbirler alınarak operasyona başlanmalı.

Hastanın ilk muayene esnasında müdahale açısından sorun oluşturabilecek her hangi bir rahatsızlığı (Aritmi, Geçirilmiş kalp krizi, Hiper tansiyon vb..) var ise, öncelikle doktoru ile irtibat halinde olunarak, riskler bertaraf edilmeli ve operasyon gerçekleştirilmelidir. Eğer risk bertaraf edilemez ise saç ekiminden vazgeçilmelidir.

Bunun dışında, ilk muayene esnasında hastaların beklentilerinin tam anlaşılamaması sonucu, hastalara elde edilebilecek gerçekçi sonuç tam aktarılamaz ise, ciddi bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalınabilir.

Hastaların çoğu, eski doğal haline dönebileceği hayali ile bu saç ekimi işlemini yaptırmak ister. Eğer doğal bir görünüm yakalayamaz iseniz, hasta yine saç ekim sonrası ciddi hayal kırıklığı yaşayabilir. Saç ekimi yaptırdığına pişman olabilir.

Saç Ekiminden Ne Kadar Zaman Sonra Sonuç Alınır

Saç ekimi yapıldıktan 1,5 – 2 hafta sonra ekilen saçlar geçici olarak dökülmeye başlar. Bu dökülen saçlar 2-3. aydan itibaren tekrar çıkmaya başlarlar. Çıkma aşamasında hafif sivilcelenmeler olabilir. Bu dönemde saçlar deriyi örtmez.

Saçların deriyi örtüp, kamufle edecek boyut ve sıklığa gelmeleri için en az 6-8 ay geçmesi gerekir.

Ekilen saçların her açıdan gelişmelerini tamamlamaları için ise bir yıla gereksinim vardır.

Saçların daha erken çıkmasında stres faktörü çok etkilidir. Saçın dökülmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğu gibi, saçın daha erken ve güçlü gelişiminde de moralin iyi olması çok etkilidir. Tam tersi durumda, stresin çok aktif olması ile de saçın gelişiminin baskılanması ve buna bağlı olarak da saçların geç çıkması ve cılız olarak gelmelerine neden olabilir.

Kaç Seans Saç Ekimi Gerekir

Kaç seans saç ekiminin gerekeceği; kişinin beklentisi, alanın açıklığı, verici alanın yoğunluğu ve saçının karakteri ile rengine bağlı değişir. İlk muayenede saç analizi yapıldıktan sonra işlemin kaç seansa ihtiyacı olduğu hastaya söylenir.

Saç Ekimi Yapılan Saçların Ömrü Ne Kadardır

Ekilen saçlar, alındığı bölgenin karakterinde olduğu için, verici alan ne zaman zayıflar veya dökülürse, ekilen saçlar da o zaman içerisinde alındığı bölgedeki durumu yansıtarak yerine göre zayıflayacak, yerine göre dökülecektir. Ancak ense bölgesi (verici alan) doğuştan kolay kolay dökülmemeye kodlandığı için dökülme riski çok azdır.

maktadır.

Lütfen Seçiniz:

 Diş Saç Ekimi Onkoloji Estetik

Dosya Seçiniz:

Adınız:
E-postanız:
Telefon Numaranız:

Mesajınız: